Strona główna

PRODUKTY FIRMY SCANDRILL POLSKA

Koagulanty i flokulanty oraz inne produkty stworzone dla przemysłowych oczyszczalni ścieków.

 

zobacz więcej…

0btn5

PRODUKTY FIRMY ELMACRON

Mierniki i sterowniki do pomiaru i sterowania pH, redox, przewodności i temperatury…

 

zobacz więcej…

0btn5

PROJEKTY FIRMY SCANDRILL POLSKA

Firma Scandrill Polska wykonuje projekty i konsultacje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w branży galwanicznej, malowania proszkowego i produkcji obwodów drukowanych…

 

zobacz więcej…

0btn5

PROFIL FIRMY

Podstawową działalnością firmy SCANDRILL POLSKA S.C. jest:

zaopatrywanie rynków:
– galwanicznego
– produkcji obwodów drukowanych
– malowania proszkowego
– cynkowania ogniowego
– oczyszczalni miejskich

produktami:
– koagulantami,flokulantami SCANPOL® do uzdatniania wody i obróbki ścieków
– miernikami/sterownikami ELMACRON

jak również:
– konsultacją na temat gospodarki wodno-ściekowej
– projektowaniem instalacji do obróbki ścieków w/w przemysłach.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 

Copyright © 2008 Scandrill Polska SC – wszelkie prawa zastrzeżone