O firmie

Podstawową działalnością firmy SCANDRILL POLSKA SC jest:

 

Zaopatrywanie sektorów przemysłu

 

– galwanicznego
– produkcji obwodów drukowanych
– malowania proszkowego
– cynkowania ogniowego

– gospodarki wodno-sciekowej w oczyszczalniach zakładowych, miejskich i stacjach uzdatniania wody

 

w produkty

 

– koagulanty, flokulanty SCANPOL® do uzdatniania wody i obróbki ścieków

– antypieniacze bezsilkonowe, środki oczyszczające oraz inne produkty

wykorzystywane przy obróbce metali.
– mierniki/sterowniki  pH, mV, przewodności z szwedzkiej firmy ELMACRON AB

 

jak również

 

– konsultacja na temat gospodarki wodno-ściekowej
– projektowanie instalacji do obróbki ścieków w w/w sektorach przemysłu

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 

Copyright © 2008 Scandrill Polska SC – wszelkie prawa zastrzeżone