PROJEKTY I KONSULTACJE

Wykonujemy projekty i konsultacje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w branży galwanicznej, malowania proszkowego, cynkowania ogniowego i obwodów drukowanych.

Konsultacje

– audyt instalacji

– ustawienia i przeglądy instalacji do obróbki ścieków przemysłowych

Projekty

– projekty  w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i osadów,

zakończone raportem końcowym.

  –  nadzór projektów w zakresie gospodarki
 
 
 
 
 

Instalacja do ciągłej obróbki ścieków pogalwanicznych.

Wydajność max 2 m3/h.

 
 
 

Instalacja do ciągłej obróbki ścieków pogalwanicznych.

Wydajność max 8 m3/h

 
 

Instalacja do ciągłej obróbki ścieków zawierających foto-resist

( produkcja obwodów drukowanych)

Wydajność max 3 m3/h 

 
 

Instalacja do okresowej obróbki ścieków pogalwanicznych.

Wydajność max 8 m3/ 8h

                                                             

                                  Copyright © 2020 Scandrill  S.C.