PROJEKTY I KONSULTACJE

 
wykonuje projekty i konsultacje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w branży galwanicznej, malowania proszkowego, cynkowania ogniowego i obwodów drukowanych.
 
Konsultacje
obejmują między innymi:
 
– przeglądy (tzw audit) instalacji do utylizacji wody pitnej
– ustawienia i przeglądy instalacji do obróbki ścieków przemysłowych
 
Projekty
obejmują między innymi:
–  projekty wstępne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i osadów,  zakończone dokumentacją      którą można użyć w stopniu ofertowym dotyczącym wykonawstwa.
–  nadzór projektów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej .
 
W tych przypadkach jest już wybrany wykonawca i Scandrill Polska wykonuje nadzór nad  harmonogramem i wykonawstwem zamówionych prac.
 
Poniżej zdjęcia z niektórych, wykonanych prac projektowych:
 
 
 
 
 
Instalacja do ciągłej obróbki ścieków pogalwanicznych.
Wydajność max 2 m3/h
 
 
 
Instalacja do ciągłej obróbki ścieków pogalwanicznych.
Wydajność max 8 m3/h
 
 
Instalacja do ciągłej obróbki ścieków zawierających fotoresist
( produkcja obwodów drukowanych)
Wydajność max 3 m3/h
 
 
 
Instalacja do okresowej obróbki ścieków pogalwanicznych.
Wydajność max 8 m3/ 8h

                                                             

                                  Copyright © 2008 Scandrill Polska SC – wszelkie prawa zastrzeżone