Usługi

Firma Scandrill Polska
wykonuje projekty i konsultacje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w branży galwanicznej, malowania proszkowego, sektora energetycznego, cynkowania ogniowego i obwodów drukowanych.
 
Konsultacje
obejmują między innymi:
 
– przeglądy (tzw audit) instalacji do utylizacji wody pitnej
– ustawienia i przeglądy instalacji do obróbki ściekow przemysłowych
 
Projekty
obejmują między innymi:
–  projekty wstępne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i osadów,  zakończone dokumentacją   którą można użyć w stopniu ofertowym dotyczącym wykonawstwa.
–  nadzór projektów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej .
W tych przypadkach jest już wybrany wykonawca i Scandrill Polska wykonuje nadzór nad  harmonogramem i wykonawstwem zamówionych prac.