Zmiana nazwy i adresu

Zawiadomienie o zmianach w danych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 20-01-2020 roku zmianie uległa nazwa naszej Spółki z dotychczasowej

SCANDRILL POLSKA S.C.

na

SCANDRILL S.C.

Wraz ze zmianą nazwy zmienia się także adres siedziby spółki i adres e-mail.

Nowy adres siedziby firmy to:

SCANDRILL S.C.
ul. Korczaka 3/54
81-473 Gdynia

Nowy adres e-mail firmy to:

biuro@scandrill.pl

Pozostałe dane Spółki nie uległy zmianom:

NIP: bez zmian
REGON: bez zmian
Rachunek bankowy: bez zmian
Adres strony internetowej: obecnie bez zmian( wkrótce www.scandrill.pl)

Jednocześnie pragniemy nadmienić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zmiana nazwy Spółki nie wywołuje skutku w postaci zmiany podmiotu, który był i nadal pozostaje stroną zawartych już umów czy zaciągniętych dotychczas zobowiązań. Zmiana nazwy Spółki nie powoduje żadnych modyfikacji w zakresie zaciągniętych przez Spółkę zobowiązań, czy też wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartych przez naszą Spółkę umów.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 501 – 231 – 003.